ระบบดูแลผู้สูงอายุ Elderly Care

ให้บ้านของคุณปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้สูงอายุ ด้วยระบบ LETcare พร้อมกับน้องดินสอ
พร้อมกับปุ่ม SOS ฉุกเฉินที่ให้คุณจอความช่วยเหลือได้ทันเวลา

แจ้งเรืองเข้ามือถือคนดูแล

ปุ่มฉุกเฉิน

กล้อง CCTV

น้องดินสอ

สนใจติดต่อสอบถาม

Go to contact