เงื่อนไขและข้อตกลง

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนด”, “เงื่อนไข”) เหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนใช้งานเว็บไซต์ https://letcare.co.th ซึ่งดำเนินการโดย Loxley Evolution Technology co., th.การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณถูกเงื่อนไขตามการยอมรับและการปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ เงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับผู้เข้าชมทุกท่านผู้ใช้งานและผู้อื่นที่เข้าถึงหรือใช้บริการ โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการของคุณแสดงว่าคุณยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการได้

CONTENT

บริการของเราช่วยให้คุณสามารถโพสต์ ลิงก์ เก็บเกี่ยว แชร์และทำให้ข้อมูลบางส่วน ข้อความ กราฟิก วิดีโอ หรือวัสดุอื่น ๆ (“เนื้อหา”) พร้อมให้บริการ คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่คุณโพสต์บนหรือผ่านบริการของเรา คุณควรให้ความสำคัญในการตรวจสอบว่าเนื้อหาที่คุณแชร์เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม บริการของเราไม่เคลมสิทธิ์เจ้าของเนื้อหาที่คุณส่งมา แต่โดยการโพสต์ ลิงก์ เก็บเกี่ยวหรือแชร์เนื้อหาบนหรือผ่านบริการ เราได้รับสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาดังกล่าวในทั่วโลก โดยไม่ต้องมีสิทธิ์ในการนำไปใช้เพื่อต่อเนื่อง คุณควรเก็บรักษาสิทธิ์หรือการอนุญาตที่จำเป็นสำหรับเนื้อหาที่คุณโพสต์บนบริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือปิดการใช้งานเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดเงื่อนไขนี้หรือถูกพิจารณาว่าไม่เหมาะสมตามดุลยพินิจของเราเท่านั้น

เงื่อนไขและข้อตกลง

ส่วนเนื้อหานี้ใช้สำหรับธุรกิจที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้าง แก้ไข แชร์ และสร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของพวกเขา

ลิงค์ไปเว็บไซต์อื่น​

บริการของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย Loxley Evolution Technology co.,th เราไม่มีควบคุมในเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือวิธีการของเว็บไซต์หรือบริการเหล่านี้ และเราไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์หรือบริการเหล่านี้ โดยเราแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่คุณเข้าชม เราไม่รับประกันความถูกต้องหรือเหมาะสมของเนื้อหา สินค้า หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการเหล่านี้ การใช้งานเว็บไซต์หรือบริการที่เชื่อมโยงนี้ เป็นภายใต้ความรับผิดชอบของคุณเอง

การแก้ไข​

เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือแทนที่เงื่อนไขและเงื่อนไขเหล่านี้ตลอดเวลาที่เหมาะสมตามดุลยพินิจของเรา หากมีการแก้ไขที่สำคัญ เราจะพยายามให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนข้อกำหนดใหม่มีผลบังคับใช้ ว่าการเปลี่ยนแปลงหนึ่งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนั้นจะถูกกำหนดตามดุลยพินิจของเราเท่านั้น โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นถือว่าคุณยอมรับตามข้อกำหนดที่แก้ไขแล้ว หากคุณไม่ยินยอมตามข้อกำหนดใหม่ กรุณาหยุดใช้บริการ

Let’s connect