Intelligent Plug

ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านปลั๊กไฟ

Intelligent Air Conditioning

ควบคุมเปิด / ปิด / ปรับเครื่องปรับอากาศ

Intelligent Curtain

     ควบคุมผ้าม่าน

Intelligent Door Lock

     ควบคุมประตู /กลอนประตู

Intelligent Sensor

เซ็นเซอร์ต่างๆ – วัดอุณหภูมิ / รายงานเปิด-ปิดประตู / จับความเคลื่อนไหว

Intelligent Lighting

   ควบคุมระบบไฟ – สวิตซ์ไฟ / หลอดไฟ

บ้านอัจฉริยะ คืออะไร?

บ้านอัจฉริย” คือแนวคิดที่ใช้เทคโนโลยีที่สมัยกับเพื่อให้การดำเนินชีวิตที่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกสบายและประหยัดพลังงานมากขึ้น โดยการนำเข้าเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยในการควบคุมและจัดการกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในบ้านผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารเพื่อให้สามารถควบคุมได้ทั้งจากภายในบ้านหรือจากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ต่าง ๆ เพื่อตรวจวัดสภาพแวดล้อมและการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในบ้านอีกด้วย

LETcare Modern home APP

การเปลี่ยนบ้านให้เป็นบ้านสมาร์ทแบบไร้สายโดยการเชื่อมต่อ         

LETcare Smart Application เข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตภายในบ้าน

เพื่อสั่งการเปิด/ปิดอุปกรณ์ภายในบ้านได้ทันที