Tag Archives: #เลือกซื้อกล้องวงจรปิด

อยากติดกล้อง..ต้องเลือกซื้อแบบไหน?

กล้องวงจรปิดนับเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่มีความสำคัญมากในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกบ้านโดยเฉพาะทุกวันนี้เพื่อนๆสามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิดง่ายๆผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ว่าถอยกลับไปที่จุดเริ่มต้นการที่เราจะเลือกซื้อกล้องวงจรปิดนั้นต้องดูอะไรบ้างวันนี้มีความรู้ดีๆมาบอกกันครับ 1.เริ่มจากจุดประสงค์ของการใช้งาน เพื่อนๆต้องดูว่าเราต้องการติดตั้งกล้องเพื่ออะไร เช่น เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของบ้าน เพื่อตรวจสอบสมาชิกหรือสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน หรือ เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อจะได้เลือกความละเอียดของกล้องรวมถึงขนาดเลนส์ที่เหมาะสม เพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเกินความจำเป็น 2.พื้นที่ที่จะติดตั้ง เพื่อเลือกประเภทของกล้องที่มีความเหมาะสมและทนทานเหมาะกับสถานที่ พร้อมทั้งดูขนาดห้อง แสง ความสว่าง เป็นต้น 3.เมื่อได้พื้นที่ที่เหมาะสมแล้วเราก็มาดูในเรื่องของระยะเลนส์ที่เหมาะสม ซึ่งมีตั้งแต่เลนส์ขนาด 2.8-12 มิลลิเมตร โดยเลนส์ขนาดเล็ก จะแสดงภาพในระยะที่กว้างมากกว่า (มากสุด 12 เมตร) แต่มีระยะส่องถึงที่น้อยกว่า (น้อยสุด 2 เมตร) ส่วนเลนส์ที่มีขนาดกว้างจะแสดงภาพในความกว้างที่แคบกว่า (น้อยสุด 2 เมตร) แต่สามารถส่องได้ในระยะที่ไกลกว่า (มากสุด 15 เมตร) 4.งบประมาณที่เหมาะสม หากมีงบประมาณไม่มากนัก เพื่อนๆอาจจะเลือกกล้องระบบ wifi ที่มีความจำในตัว แต่หากมีงบประมาณมากหน่อยล่ะก็ สามารถเลือกกล้องแบบ IP ที่รองรับการใช้งานจำนวนมาก และสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้นั่นเองครับ