LC-PoE Switch-8

฿8,300.00

*เกณฑ์ราคากลาง MDES รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง

ขอใบเสนอราคาสำหรับงานโครงการ

Category: