LC-PoE Switch-16

฿15,000.00

*เกณฑ์ราคากลาง MDES รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง

ขอใบเสนอราคาสำหรับงานโครงการ

Category: